اخبار پویاسازان


تعرفه های جدید ثبت و تمدید دامین ( دامنه ) های IR


با توجه به اعلام پژوهشگاه دانشهای بنیادی - مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران (nic.ir) مبنی بر افزایش قیمت 12.5% دامین (دامنه) های IR از تاریخ 1/3/1387 ، تعرفه ثبت و تمدید دامنه های IR در پویاسازان نیز حدوداً به همین نسبت افزایش یافت.

لازم بذکر است این تغییر قیمت ها برای کلیه نمایندگان نیز به نسبت نوع نمایندگی از تاریخ فوق اعمال شده است.

یکساله 4500 تومان
پنجساله 12900 تومان

۲/۳/۱۳۸۷   | ۴۹۳۵


نماد اعتماد الکترونیک
back to top