اخبار پویاسازان


از هم اکنون بر روی هاست هایی که جدید خریداری شوند Microsoft SQL Server ۲۰۰۵ ارائه می شود.


از هم اکنون بر روی هاست هایی که جدید خریداری شوند Microsoft SQL Server 2005 ارائه می شود.

۱۳۸۵/۱۱/۰۵   | ۳۷۵۰


نماد اعتماد الکترونیک
back to top