اخبار پویاسازان


تا ۴۰ درصد تخفیف ثبت و تمدید هاست


شرکت پویاسازان با توجه به سیاست کاری خود تا 40درصد تخفیف هاست های لینوکس و ویندوز خود را از روز 1 خرداد تا روز 15 خرداد به مدت 15 روز به کلیه کاربران گرامی ارائه خواهد داد. لازم به ذکر است این قیمت ها برای ثبت و تمدید پلن های هاست می باشد و مدت زمان انتخابی هیچ تاثیری در قیمت ها نخواهد داشت.
نکته: این قیمت ها فقط برای سفارشاتی محاسبه می شوند که در این بازه زمانی ثبت و پرداخت گردند و در صورتی که سفارشی در این بازه زمانی پرداخت نگردد شامل تخفیف نخواهد شد.
نکته: کپن تخفیف حتما باید در مراحل سفارش وارد شود و در صورت عدم ورود و تکمیل سفارش تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.

هاست 500 مگابایت ویندوز 20درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91y500t20
هاست 1000 مگابایت ویندوز 25درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91y1000t25
هاست 2000 مگابایت ویندوز 30درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91y2000t30
هاست 3000 مگابایت ویندوز 35درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91y3000t35
هاست 5000 مگابایت ویندوز 40درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91y5000t40

هاست 500 مگابایت لینوکس 20درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91x500t20
هاست 1000 مگابایت لینوکس 25درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91x1000t25
هاست 2000 مگابایت لینوکس 30درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91x2000t30
هاست 3000 مگابایت لینوکس 35درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91x3000t35
هاست 5000 مگابایت لینوکس 40درصد تخفیف - کوپن تخفیف 91x5000t40

۱/۳/۱۳۹۱   | ۹۲۰۱


نماد اعتماد الکترونیک
back to top