اخبار پویاسازان


از همکنون بر روی هاست هایی که جدید خریداری شوند MySQL ۵ نیز ارائه می شود و شما می توانید در کنترل پنل خود ورژن MYSQL را بین ۴ و ۵ تغییر دهید.


از همکنون بر روی هاست هایی که جدید خریداری شوند MySQL 5 نیز ارائه می شود و شما می توانید در کنترل پنل خود ورژن MYSQL را بین 4 و 5 تغییر دهید.

۱۳۸۵/۱۰/۱۲   | ۳۶۸۰


نماد اعتماد الکترونیک
back to top