اخبار پویاسازان


تخفیف ثبت دامین با پسوندهای جدید


کاربران گرامی
سلام

رجیسترر برخی از پسوندهای ثبت دامین اقدام به ارائه تخفیف کم نظیر بر روی ثبت یکساله این پسوند ها نموده است. در زیر لیست این پسوندها و تخفیف های مربوطه آمده است.

ثبت یکساله دامین با پسوند . ME به قیمت ۳۲ هزارتومان تا تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف MED95
ثبت یکساله دامین با پسوند . CO به قیمت ۴۴ هزارتومان تا تاریخ ۳۰ شهریورماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف COD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . FAMILY به قیمت ۴۴ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف FAMILYD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . SOCIAL به قیمت ۷۸ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف SOCIALD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . HOST به قیمت ۸۰ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف HOSTD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . LIVE به قیمت ۴۴ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف LIVED95
ثبت یکساله دامین با پسوند . WEBSITE به قیمت ۳۲ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف WEBSITED95
ثبت یکساله دامین با پسوند . TECH به قیمت ۹۰ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف TECHD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . SITE به قیمت ۴۲ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف SITED95
ثبت یکساله دامین با پسوند . ONLINE به قیمت ۴۴ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف ONLINED95
ثبت یکساله دامین با پسوند . ROCKS به قیمت ۳۰ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف ROCKSD95
ثبت یکساله دامین با پسوند . CLOUD به قیمت ۴۴ هزارتومان تا تاریخ ۸ تیر ماه ۱۳۹۵ با کوپن تخفیف CLOUDD95

لازم بذکر است قیمت های فوق قیمت قطعی ثبت این دامین ( دامنه ) ها نیست ، در برخی موارد امکان دارد شرکت ثبت کننده اصلی برای دامین ( دامنه ) های خاص درخواست مبلغ بیشتری نماید که امکان ثبت با قیمت معمول وجود نخواهد داشت. در اینصورت مبلغ مابه التفاوت دریافت خواهد شد و یا سفارش لغو میشود.

نکته: کوپن تخفیف حتماً باید در مراحل سفارش وارد شود و در صورت عدم ورود و تکمیل سفارش تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.


با احترام
واحد اطلاع رسانی پویاسازان

۲۴/۳/۱۳۹۵   | ۳۳۲۵


نماد اعتماد الکترونیک
back to top