اخبار پویاسازان


تخفیف در ثبت و انتقال دامین های بین المللی


کاربران گرامی

با توجه به تخفیف ارائه شده از سمت رجیسترر آمریکایی پویاسازان، تخفیف های زیر تا 10 دیماه 1394 ارائه میشوند:
1- ثبت یکساله دامین با پسوند .com - کوپن تخفیف ComReg2015L
2- انتقال دامین با پسوند .com - کوپن تخفیف ComTr2015L
3- ثبت یکساله دامین با پسوند .net - کوپن تخفیف NetReg2015L
4- انتقال دامین با پسوند .net - کوپن تخفیف NetTr2015L
5- ثبت یکساله دامین با پسوند .Co - کوپن تخفیف Co2015L
6- ثبت یکساله دامین با پسوند .US - کوپن تخفیف US2015L

نکته: کپن تخفیف حتما باید در مراحل سفارش وارد شود و در صورت عدم ورود و تکمیل سفارش تخفیف قابل اعمال نخواهد بود.
نکته: در هر سفارش فقط از یک کوپن تخفیف می توانید استفاده کنید.

با احترام
واحد اطلاع رسانی پویاسازان

۲۶/۸/۱۳۹۴   | ۳۸۴۳


نماد اعتماد الکترونیک
back to top