اخبار فناوری اطلاعات


امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران


پویاسازان فناوری اطلاعات: تفاهم‌نامه همکاری میان ابوالحسن فیروزآبادی و محمدرضا عارف به منظور استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های علمی و پژوهشی انجمن رمز ایران در حوزه فضای مجازی، بین مرکز ملی فضای مجازی کشور با این انجمن منعقد شده است.به گزارش ایتنا از ایسنا، این مرکز در حوزه تدوین و بازنگری اسناد راهبردی حوزه تولید و تبادل اطلاعات و تشکیل و مدیریت اتاق فکر در این حوزه در مرکز ملی فضای مجازی با انجمن رمز ایران همکاری خواهد کرد.همچنین بررسی وضعیت فضای مجازی کشور، رصد تحولات این فضا در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و بررسی مسائل و چالش‌های امنیتی فناوری‌ها و راهکاری نوین اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر موضوعات این تفاهم‌نامه است.بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی و انجمن رمز ایران در حوزه مشاوره در امور مربوط به تدوین و اجرای پیوست طرح‌های کلان فناوری اطلاعات و ارتباط در کشور و بررسی، ارزیابی و ارائه راهکارهای ارتقای توان سایبری کشور در بخش‌های صنعتی و دانشگاهی نیز همکاری خواهند کرد.
کد خبر: PSIT-fa-44451

۷/۲۶/۲۰۱۶   | ۳۵۵


نماد اعتماد الکترونیک
back to top