وب سایت asp.net خود را با هاست پویاسازان آغاز کنید

سرویس های هاست ویندوز پویاسازان با قدرت گیری از کنترل پنل انعطاف پذیر پلسک، IIS, SQL Server 2017 و طیف گسترده ای از ویژگی های دیگر هاست سایت شما را قدرتمند میسازد.

میزبانی وب ، هاست ویندوز ایران

سرویس های میزبانی وب ، هاست داخل ایران ما بر روی قویترین سرورهای ویندوز در یکی از مجهز ترین دیتا سنترهای ایران واقع شده اند . ما از آخرین نسخه پنل مدیریت میزبانی وب ، هاست ویندوز ، Plesk به عنوان کنترل پنل میزبانی وب ، هاست ویندوز استفاده میکنیم. ارائه کنترل پنل کامل میزبانی وب ، هاست Plesk ، با امکانات فوق العاده ، کاربری آسان و رابط گرافیکی زیبا ، بهره وری و کارایی سرویس وب سایت شما را بالا برده تا با کمترین کوشش ، بهترین نتیجه را از امکانات میزبانی وب ، هاست ویندوز داخل ایران دریافت نمایید.

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس SQL Server
 • دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • امکانات بیشتر
 • IRW200
 • ۳۷,۷۰۰تومانسه ماهه
  ۱۱۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۴۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • ۱ عدد
  دیتابیس SQL Server
 • ۱ عدد
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • ۲ عدد
  آدرس ایمیل
 • ۱ عدد
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW500
 • ۶۲,۴۰۰تومانسه ماهه
  ۱۹۲,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW1000
 • ۹۶,۲۰۰تومانسه ماهه
  ۲۹۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۱۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW2000
 • ۱۴۳,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۴۴۰,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۳۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس SQL Server
 • دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • امکانات بیشتر
 • IRW3000
 • ۱۹۵,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۶۰۰,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۳۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۴۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW5000
 • ۲۳۶,۶۰۰تومانسه ماهه
  ۷۲۸,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW8000
 • ۳۵۴,۹۰۰تومانسه ماهه
  ۱,۰۹۲,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۸۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۶۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW10000
 • ۴۲۳,۸۰۰تومانسه ماهه
  ۱,۳۰۴,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۷۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس SQL Server
 • دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • امکانات بیشتر
 • IRW20000
 • ۸۹۸,۹۰۰تومانسه ماهه
  ۲,۷۶۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۸۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW30000
 • ۱,۰۲۰,۳۰۰تومانسه ماهه
  ۳,۱۳۹,۶۰۰تومانسالیانه
 • ۳۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۹۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW50000
 • ۱,۳۲۴,۸۰۰تومانسه ماهه
  ۴,۰۷۶,۶۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۱۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

 • IRW80000
 • ۱,۷۰۷,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۵,۲۵۲,۶۰۰تومانسالیانه
 • ۸۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۴۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • Plesk Obsidian 18
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس SQL Server
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • .NET CORE
 • سفارش هاست

 • سفارش هاست

پویاسازان خدمات استثنایی ارائه میدهد

پشتیبانی حرفه ای

ما در هر قدم از راه با شما هستیم

درپویاسازان، ما به پشتیبانی حرفه ای که به مشتریان خود ارائه میدهیم، افتخار میکنیم. تیم پشتیبانی ما، ستون فقرات شرکت پویاسازان هستند. کارشناسان پویاسازان همیشه آماده پاسخگویی به بهترین نحو ممکن به سوالات و مشکلات شما هستند.

تنوع راه های پشتیبانی از تلفن و تیکت تا گفتگوی آنلاین، کارشناسان پشتیبانی پویاسازان همیشه همراه شما هستند
میانگین زمان انتظار برای پاسخ به هر تیکت کمتر از ۱۵ دقیقه میباشد و هر روز تلاش ما دال بر کاهش میزان انتظار میباشد.

چه شما یک حرفه ای وب باشید و یا فقط در حال راه اندازی اولین سایت خود باشید، کارشناسان خبره ما در هر قدم از راه با شما هستند ما ۲۴ ساعت شبانه روز ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال آماده کمک به شما برای ارائه تجربه ای متفاوت از میزبانی وب به شما هستیم. به ما اجازه دهید خدماتی فراتر از انتظار به شما ارائه دهیم

پشتیبان گیری

اطلاعات شما محفوظ است

در دنیای امروز حفظ اطلاعات برابر با حفظ کسب و کارها است ، ما در پویاسازان حفظ اطلاعات مشتریان را برابر با حفظ اطلاعات خود میدانیم. به همین منظور به صورت روزانه و منظم از اطلاعات مشتریان میزبانی وب هاست اشتراکی خود نسخه پشتیبان تهیه میکنیم و آنها را در مکانی امن نگهداری میکنیم تا در زمان از دست رفتن اطلاعات به هر دلیلی ، بتوان اطلاعات کاربر را بازگردانی نمود.
پویاسازان حداقل 3 لایه نسخه پشتیبان از اطلاعات کاربران همیشه نگهداری میکند. بازیابی اطلاعات به صورت رایگان و بنا بر درخواست مشتریان انجام خواهد شد.

چرا میزبانی وب - هاستینگ ( هاست ) ، پویاسازان؟

تجربه ای منحصر به فرد ، به هدف بزنید

چون پویاسازان گارانتی قیمت در طول عمر سرویس میزبانی وب ارائه می دهد.
چون پویاسازان پشتیبانی فنی از طریق تلفن ، فکس ، پست الکترونیک ، پیامک ( پیام کوتاه ) و آنلاین ارائه می دهد.
چون پویاسازان سرورهای خود را بصورت شبانه روزی توسط نرم افزار های قدرتمند و هوشمند مانیتورینگ می کند.
چون پویاسازان کنترل پنل اختصاصی میزبانی وب با تمامی امکانات مورد نیاز کاربران ارائه می دهد.
چون پویاسازان از اکثر Component های مورد نیاز کاربران پشتیبانی می کند.
چون پویاسازان از فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری معتبر استفاده می کند.
چون پویاسازان پهنای باند وسیع ماهیانه ارائه می دهد.
چون پویاسازان اعلام تاریخ انقضاء سرویس میزبانی وب و دامنه به مشترکین در یک ماه و پانزده روز پایانی ارائه می دهد.
چون پویاسازان نسخه های پشتیبان متعددی بصورت اتوماتیک تهیه می کند.
چون پویاسازان 7 روز گارانتی باز پرداخت وجه سرویس میزبانی ارائه می دهد. ( شرایط )
چون پویاسازان سرورهایی با سرعت بالا به دلیل استفاده علمی از حداکثر منابع سخت افزاری سرور ارائه می دهد.
چون پویاسازان سرورهایی با اتصال به خطوط ارتباطی پر سرعت OC192 آمریکا ارائه می دهد.
چون پویاسازان پورت ها ، پروتکل ها ، سطوح دسترسی و ... را برای حفظ امنیت بیشتر کنترل می کند.

سوالات متداول هاست ویندوز ایران

1- کنترل پنل مدیریتی هاست ویندوز ایران چیست و از چه زبان های برنامه نویسی پشتیبانی می کند؟
کنترل پنل هاست ویندوز ایران پویاسازان پلسک "plesk" می باشد که درحال حاضر آخرین نسخه پلسک Obsidian بر روی آن نصب است. هاست ویندوز ایران از ازبان های برنامه نویسی ASP.NET 2.0 & 3.0 & 3.5 & 4.0 & 4.5 & 4.7 و ASP.NET MVC 1.0 & 2.0 & 3.0 & 4.0 & 5.0 و PHP 5.6 & 7.0 & 7.1 & 7.2 & 7.3 & 7.4 و Perl 5.10.1 و Python 2.6.5.12 و ASP 8.0 پشتیبانی می کند .

2- شرکت ارائه دهند هاست های داخلی، کدام شرکت در ایران است؟
سرورهای پویا سازان در دیتاسنتر تبیان در تهران قرار دارد و هاست ویندوز ایران بر روی این سرور ها میزبانی میشود.

3- آیا امکان تغییر سفارش خرید هاست پس از خرید وجود دارد؟
پس از خرید هاست اشتراکی درصورتی که شما تمایل داشته باشید هاست ویندوز ایران خود را به هاست لینوکس ایران تغییر دهید این امکان برای شما وجود دارد و به منظور انجام تغییر هاست لازم است درخواست خود را برای ایمیل بخش فروش ارسال کنید تا تغییر هاست برای شما انجام شود اما به دلیل تفاوت در مکان فیزیکی سرور ها امکان تغییر هاست از ایران به خارج از کشور به هیچ عنوان وجود ندارد. و در صورت تمایل به تغییر هاست ویندوز ایران به خارج از کشور باید هاست جدیدی خریداری کنید.

4- آیا امکان تعریف AddOnDomin ، دامین Alias و یا تعریف زیر دامنه برروی هاست ویندوز داخل وجود دارد؟
امکان AddOn دامین برروی هاست های پلسک وجود ندارد و این امکان برروی هاست های دارای کنترل پنل سی پنل فقط پشتیبانی می شود اما امکان تعریف دامین Alias و زیر دامنه برروی پلن های 500مگابایت به بالا به تعداد نامحدود وجود دارد.

5- آیا امکان استفاده جهت سرور ایمیل از سرویس هاست ویندوز ایران وجود دارد؟
پویا سازان هاست جهت ایمیل مارکتینگ (ارسال ایمیل انبوه ) ارائه نمی دهد. ولی می توانید از هاست خود جهت دریافت و ارسال ایمیل با تعداد محدود روزانه استفاده کنید. از پلن 500 به بالای این سرویس شما امکان تعریف نامحدود آدرس ایمیل و مدیریت ایمیل های خود را دارید. شما از کل فضای هاست خود می توانید به عنوان دیتابیس ، ایمیل و یا ذخیر فایل ها استفاده کنید و محدودیتی در نوع استفاده از فضای هاست وجود ندارد.

نماد اعتماد الکترونیک
back to top