خدمات هاست برای همه نیاز های شما

چه شما یک وبلاگ نویس ،طراح وب ، برنامه نویس یا مالک یک کسب و کار باشید، پویاسازان سرویس هاست برای نیاز های شما ارائه میدهد

میزبانی وب ، هاست لینوکس

سرویس های میزبانی وب ، هاست ما بر روی قویترین سرورهای لینوکس در یکی از مجهز ترین دیتا سنترهای آلمان واقع شده اند . ما از آخرین نسخه پنل مدیریت میزبانی وب ، هاست لینوکس ، Cpanel به عنوان کنترل پنل میزبانی وب ، هاست لینوکس استفاده میکنیم. ارائه کنترل پنل کامل میزبانی وب ، هاست Cpanel ، با امکانات فوق العاده ، کاربری آسان و رابط گرافیکی زیبا ، بهره وری و کارایی سرویس وب سایت شما را بالا برده تا با کمترین کوشش ، بهترین نتیجه را از امکانات هاستینگ ( هاست ) لینوکس دریافت نمایید.

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • امکانات بیشتر
 • L50
 • ۴۷,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۱۴۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۲۵۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • ۱ عدد
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • ۲ عدد
  آدرس ایمیل
 • ۱ عدد
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L100
 • ۶۰,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۱۸۷,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۱۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L200
 • ۷۶,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۲۳۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L500
 • ۱۳۱,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۴۰۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۲۵۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • امکانات بیشتر
 • L1000
 • ۱۹۱,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۵۸۸,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۱۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۵۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L2000
 • ۲۷۰,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۸۳۱,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L3000
 • ۳۵۴,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۱,۰۹۰,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۳۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۵۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L5000
 • ۵۱۸,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۱,۵۹۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۵۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۲۵۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • مشخصات سرویس
 • نحوه پرداخت
 • میزان فضا
 • ترافیک ماهانه
 • کنترل پنل
 • دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • آدرس ایمیل
 • اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • امکانات بیشتر
 • L8000
 • ۶۸۹,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۲,۱۲۳,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۸۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۴۰۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L10000
 • ۸۴۳,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۲,۵۹۴,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۱۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۵۰۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L20000
 • ۱,۵۹۴,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۴,۹۰۶,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۲۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۰۰۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

 • L30000
 • ۲,۳۵۳,۰۰۰تومانسه ماهه
  ۷,۲۴۰,۰۰۰تومانسالیانه
 • ۳۰۰۰۰ مگابایت
  فضای ذخیره سازی
 • ۱۵۰۰۰۰۰ مگابایت
  پهنای باند ماهیانه
 • CPanel
  کنترل پنل
 • نامحدود
  دیتابیس MySql
 • افزودن دامنه
 • پارک دامین
 • زیر دامنه
 • نامحدود
  آدرس ایمیل
 • نامحدود
  اکانت FTP
 • SSL رایگان
 • SNI
 • سفارش هاست

 • خرید هاست

پویاسازان خدمات استثنایی ارائه میدهد

هدف ما ارائه بهترین سرویس های هاستینگ با سرعت بالا و قابلیت اعتماد فوق العاده است. پویا سازان افتخار می کند که توانسته است با سختکوشی و ارائه خدمات پشتیبانی 24 ساعته به کاربران خود از زمان افتتاح این شرکت در سال 1382 تا کنون خود را به عنوان یکی از برترین و بزرگترین شرکت های هاست ایران تبدیل نماید. یکی از بهترین و پر طرفدارترین سرویس های هاست ارائه شده از سمت پویاسازان ، هاست لینوکس خارج می باشد. هاست های لینوکس خارج داری کنترل پنل محبوب cpanel می باشد .

سایت php خود را روی هاست های لینوکسی پویاسازان بنا کنید:
اکثر cms های آماده مانند ورد پرس ، جوملا ، دروپال و ... از زبان برنامه نویسی php بهرگرفته اند . هاست های لینوکسی به خوبی با زبان برنامه نویسی php سازگار هستند از این رو انتخاب یک هاست لینوکس می تواند یک انتخاب مناسب جهت پیاده سازی سایت های طراحی شده با cms های آماده و یا نوشته شده با کدهای phpباشد.

کنترل پنل cpanel:
سیپنل به خاطر دارا بودن یک محیط گرافیکی ساده و کاربر پسند از محبوبیت بالای در جهان برخوردار است. سی پنل ویژه هاست های لینوکسی طراحی شده است و از ویژگی های مانند کاربری آسان ، رابط گرافیکی کامل و کاربرپسند ، مدیریت و کنترل پایگاه داده ، قابلیت نصب ساده سیستم مدیریت محتوا ، مدیریت کامل فایل ها ،امنیت بسیار بالا ، فایروال جهت تنظیمات امنیتی، سیستم مدیریت ایمیل ، مدیریت کامل دامنه ها ، مدیریت کامل DNS ها ، ابزارهای کاربردی بسیار ، ارائه آمار و ارقام مربوط به سایت و بسیاری از امکانات دیگری برخوردار است.
یکی دیگر از نقاط قوتی که این کنترل پنل را بسیار محبوب نموده است استفاده از پنل دیتابیس بدون نیاز به هرنوع پایگاه داده خارجی می باشد cpanel از PhpMyadmin برای مدیریت دیتابیس های خود استفاده می کند.

ویژگی های هاست لینوکس پویاسازان :
هاست های لینوکس پویاسازان دارای قابلیت های همچون :
1- امکان addondominsجهت ایجاد چندین سایت برروی یک هاست و تقسیم فضای هاست لینوکس شما بین چندین دامنه
2- امکان تعریف نامحدود زیر دامنه جهت سازماندهی و دسته بندی مطالب سایت
3- امکان ایجاد تعداد نامحدود آدرس ایمیل جهت دسترسی پرسنل به ایمیل سازمانی و همچنین مدیریت آدرس های ایمیل ایجاد شده برروی هاست لینوکس
4- امکان تعریف نامحدود دیتابیس MySQL و دسترسی به پنل مدیریت دیتابیس PHPmyAdmin
5- امکان تغییر ورژن php توسط کاربر
6- امکان تعریف نامحدود پارک دامین جهت هدایت کاربران دامنه های مختلف برای مشاهده اطلاعات سایت اصلی
7- قابلیت ضد هرزنامه AntiSpamجهت جلوگیری از ارسال و دریافت ایمیل های اسپم از طریق هاست لینوکس
8- قابلیت ضد ویروس AntiVirus جهت محافظت هاست ها از ورود ویروس ها و شل ها به آن
9- هاست های لینوکس پویا سازان همچنین قابلیت پشتیبانی از Perl Scripts 5.8.8 و Cube Loader 4.6.1را نیز دارد.
10- امکان بک آپ گیری خود کار در بازه های زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه
11- هاست های لینوکس پویا سازان دارای خدمات پشتیبانی 24 ساعته می باشد
و بسیاری امکانات دیگر که می توانید در لینک مشاهده کنید
نکته : امکانات ارائه شده برای پلن های بالای L50 ارائه خواهند شد.

ویژگی های برنامه نویسی:
هاست لینوکس پویاسازان از زبان برنامه نویسی PHP Scripts 5.6 & 7.0 & 7.1 & 7.2 & 7.3 & 7.4 و Python 2.5.0 و Perl Scripts 5.8.8 پشتیبانی می کند


پشتیبانی حرفه ای

ما در هر قدم از راه با شما هستیم

درپویاسازان، ما به پشتیبانی حرفه ای که به مشتریان خود ارائه میدهیم، افتخار میکنیم. تیم پشتیبانی ما، ستون فقرات شرکت پویاسازان هستند. کارشناسان پویاسازان همیشه آماده پاسخگویی به بهترین نحو ممکن به سوالات و مشکلات شما هستند.

تنوع راه های پشتیبانی از تلفن و تیکت تا گفتگوی آنلاین، کارشناسان پشتیبانی پویاسازان همیشه همراه شما هستند
میانگین زمان انتظار برای پاسخ به هر تیکت کمتر از ۱۵ دقیقه میباشد و هر روز تلاش ما دال بر کاهش میزان انتظار میباشد.

چه شما یک حرفه ای وب باشید و یا فقط در حال راه اندازی اولین سایت خود باشید، کارشناسان خبره ما در هر قدم از راه با شما هستند ما ۲۴ ساعت شبانه روز ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال آماده کمک به شما برای ارائه تجربه ای متفاوت از میزبانی وب به شما هستیم. به ما اجازه دهید خدماتی فراتر از انتظار به شما ارائه دهیم

پشتیبان گیری

اطلاعات شما محفوظ است

در دنیای امروز حفظ اطلاعات برابر با حفظ کسب و کارها است ، ما در پویاسازان حفظ اطلاعات مشتریان را برابر با حفظ اطلاعات خود میدانیم. به همین منظور به صورت روزانه و منظم از اطلاعات مشتریان میزبانی وب هاست اشتراکی خود نسخه پشتیبان تهیه میکنیم و آنها را در مکانی امن نگهداری میکنیم تا در زمان از دست رفتن اطلاعات به هر دلیلی ، بتوان اطلاعات کاربر را بازگردانی نمود.
پویاسازان حداقل 3 لایه نسخه پشتیبان از اطلاعات کاربران همیشه نگهداری میکند. بازیابی اطلاعات به صورت رایگان و بنا بر درخواست مشتریان انجام خواهد شد.

چرا میزبانی وب - هاستینگ ( هاست ) ، پویاسازان؟

تجربه ای منحصر به فرد ، به هدف بزنید

چون پویاسازان گارانتی قیمت در طول عمر سرویس میزبانی وب ارائه می دهد.
چون پویاسازان پشتیبانی فنی از طریق تلفن ، فکس ، پست الکترونیک ، پیامک ( پیام کوتاه ) و آنلاین ارائه می دهد.
چون پویاسازان سرورهای خود را بصورت شبانه روزی توسط نرم افزار های قدرتمند و هوشمند مانیتورینگ می کند.
چون پویاسازان کنترل پنل اختصاصی میزبانی وب با تمامی امکانات مورد نیاز کاربران ارائه می دهد.
چون پویاسازان از اکثر Component های مورد نیاز کاربران پشتیبانی می کند.
چون پویاسازان از فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری معتبر استفاده می کند.
چون پویاسازان پهنای باند وسیع ماهیانه ارائه می دهد.
چون پویاسازان اعلام تاریخ انقضاء سرویس میزبانی وب و دامنه به مشترکین در یک ماه و پانزده روز پایانی ارائه می دهد.
چون پویاسازان نسخه های پشتیبان متعددی بصورت اتوماتیک تهیه می کند.
چون پویاسازان 7 روز گارانتی باز پرداخت وجه سرویس میزبانی ارائه می دهد. ( شرایط )
چون پویاسازان سرورهایی با سرعت بالا به دلیل استفاده علمی از حداکثر منابع سخت افزاری سرور ارائه می دهد.
چون پویاسازان سرورهایی با اتصال به خطوط ارتباطی پر سرعت OC192 آلمان ارائه می دهد.
چون پویاسازان پورت ها ، پروتکل ها ، سطوح دسترسی و ... را برای حفظ امنیت بیشتر کنترل می کند.


back to top