نمونه مشتریان

برخی از مشتریان

شرکت پویاسازان فناوری اطلاعات مفتخر است که در طول چندیدن ماه فعالیت اخیر به تعهدات خود نسبت به مشتریان گرامی زیر به بهترین شرایط عمل نموده است.
مراکز و مجموعه های زیر همگی از خدمات انفورماتیک و فناوری اطلاعات پویاسازان استفاده نموده اند

back to top