سرورهای اختصاصی قابل اعتماد، کارآمد و قدرتمند

نیازهای کسب و کار خود را با قدرت و قابلیت اطمینان سرورهای اختصاصی برطرف سازید

سرور اختصاصی آلمان

سرورهای ارائه شده کشور آلمان در دیتاسنتر Hetzner ارائه می گردد که یکی از بزرگترین دیتاسنترهای اروپا شمرده می شود. این دیتاسنتر به عنوان هاست اشتراکی و راه اندازی وب سایت با هزینه پایین بیشترین توجه کاربران ایرانی را به خود جلب کرده است.

 • DDE1
 • ۲۷۷,۶۰۰تومانماهیانه
 • 32GB RAM DDR4
 • CPU Intel Core i7-6700
 • HDD 2x4TB SATA, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • DDE2
 • ۲۷۷,۶۰۰تومانماهیانه
 • 32GB RAM DDR4
 • CPU Intel Core i7-6700
 • HDD 2x500GB SSD, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • DDE3
 • ۳۹۹,۶۰۰تومانماهیانه
 • 32GB RAM DDR3
 • CPU Intel Core i7-4770
 • HDD 2x2TB SATA, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • DDE4
 • ۳۴۶,۶۰۰تومانماهیانه
 • 32GB RAM DDR3
 • CPU Intel Core i7-4770
 • HDD 2x240GB SSD, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ندارد
 • DDE5
 • ۳۴۱,۶۰۰تومانماهیانه
 • 64GB RAM DDR4
 • CPU Intel Core i7-6700
 • HDD 2x4TB SATA, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • DDE6
 • ۳۴۶,۶۰۰تومانماهیانه
 • 64GB RAM DDR4
 • CPU Intel Core i7-6700
 • HDD 2x500GB SSD, RAID 1
 • Bandwidth 30TB Monthly
 • Server Port 1Gbps
 • هزینه راه اندازی ۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال

back to top