امکانات بیشتر


امکانات بیشتر هاست ویندوز

 • Plesk Obsidian 18.0
 • دیتابیس SQL Server 2017
 • دیتابیس MS Access
 • دیتابیس My SQL 5.7
 • ASP.NET 2.0 & 3.0 & 3.5 & 4.0 & 4.5 & 4.6 & 4.7
 • ASP.NET MVC 1.0 & 2.0 & 3.0 & 4.0 & 5.0
 • Microsoft .NET Core Runtime 1.0.1 & 1.1.0 & 2.0 & 3.0
 • Microsoft ASP.NET Core Module V2
 • Rewrite URL
 • IIS URL reWrite Module 2.0
 • Microsoft webMatrix 2.0
 • ASP.net 2.0 Ajax extention 1.0
 • Microsoft Silver Light 5.1.20
 • Crystal Report Runtime Engine for .NET 4.0
 • Microsoft ADO.net Entity Framework 4.1
 • Microsoft Access Database Engine 2010
 • MYSQL Connector Net 6.5.4
 • ASP 8.0
 • PHP 5.6 & 7.0 & 7.1 & 7.2 & 7.3 & 7.4
 • Perl 5.10.1
 • Python 2.6.5.12
 • SSI 8.09
 • MS SQL Web Admin Enterprise Manager 0.1.3
 • PHPMyAdmin 3.5.6
 • ODBC / DSN
 • زیر دامنه (Sub Domain)
 • Domain Aliases
 • Mail Server اختصاصی
 • امکان استفاده از POP3 / Outlook
 • SMTP Server
 • ضد ویروس AntiVirus
 • ضد هرزنامه AntiSpam
 • Email Forwarding
 • Email Aliases
 • Catch All Email account
 • پاسخ دهی اتوماتیک ایمیل
 • Mailing List
 • دسترسی به گزارشات ترافیک
 • دسترسی به FTP
 • Custom Error Page
 • پشتیبان گیری اتوماتیک روزانه
 • URL Forwarding
 • Media Streaming Audio/Video
 • Shockwave / Flash
 • MIME Types
 • Raw Logs Access
 • Shared SSL
 • Password Protection
 • Permission Settings
 • ASPUpload 3.1
 • ASPEmail 5.3
 • ASPJpeg 2.6
 • پشتیبانی تلفنی
 • پشتیبانی آنلاین
 • پشتیبانی از طریق فکس
 • پشتیبانی از طریق پست الکترونیک
 • 7 روز گارانتی باز پرداخت وجه با شرایط

back to top