اخبار فناوری اطلاعات


تجمع تعدادی از کارکنان شرکتی مخابرات در مقابل مجلس


پویاسازان فناوری اطلاعات: به گزارش ایتنا از ایسنا، این افراد خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی هستند که بر مبنای آن حقوق و مزایای یکسانی برای کارمندان شرکتی و رسمی در نظر گرفته می‌شود.
کد خبر: PSIT-fa-45788

۱۰/۴/۲۰۱۶   | ۲۵۰


نماد اعتماد الکترونیک
back to top