اخبار فناوری اطلاعات


معنی شماره پیامک تبریک نوروزی رئیس‌جمهور چه بود؟


پویاسازان فناوری اطلاعات: پیامک تبریک نوروزی رئیس‌جمهوری امسال علاوه بر تبریک معمول حاوی اطلاعات دیگری نیز بود. «شماره پیامک: ۱۱۱۹۵ » درج شده در زیر پیامک روحانی معنی خاصی داشت.به گزارش ایتنا از فارس، تبریک نوروزی پیامکی رئیس‌جمهور که تقریبا عادت شده است، امسال علاوه بر تبریک معمول حاوی اطلاعات دیگری نیز بود.در زیر پیامک تبریک نوروزی رئیس جمهور شماره پیامک: ۱۱۱۹۵ نوشته شده است که این شماره منظور خاصی دارد. پیامک رئیس‌جمهور از سرشماره mask روحانی ارسال می‌شود که دو سال پیش با دستور دولتی اپراتورهای تلفن همراه تمامی شماره‌های خصوصی mask را قطع کرده‌اند (به غیر از شماره مخصوص اپراتور) و اخذ سرشماره mask نیازمند طی مراحلی شده است.ارسال پیامک و ریپلای کردن پیامک شماره‌های mask بدون اطلاع از سرشماره امکان‌پذیر نیست.سرشماره ۱۱۱ شماره‌ای است که حدود دو سال پیش به دلیل رندی به درخواست دولت به این نهاد اختصاص یافت. شماره ۹۵ نیز شماره تبریک سال نو است.شماره پیامک ۱۱۱۹۵ به این دلیل در انتهای پیامک تبریک نوروزی رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته که مردم از سرشماره مربوط به mask روحانی مطلع شوند و ارتباط مردم و رئیس‌جمهور تعاملی شود تا اگر مردم خواستند متقابلا به رئیس‌جمهور تبریک بگویند یا پیامکی برای رئیس‌جمهور ارسال کنند بتوانند.
کد خبر: PSIT-fa-42027

۴/۳/۲۰۱۶   | ۶۴۸


نماد اعتماد الکترونیک
back to top